• Romublogi

Vanhojen tuotantokoneiden romuttaminen. Osa 1: 4 syytä miksi se kannattaa nyt

Tuotantokoneet ovat monen toimialan elinehto, mutta niiden elinkaari ei ole ikuinen. Kun tuotantokone tai -laite tulee tiehensä päähän, yrityksissä toimitaan eri tavoilla. Joissakin yrityksissä ne pistetään heti romuksi. Toisissa ne saatetaan siirtää varastoon esimerkiksi siinä toivossa, että niitä käytettäisiin tulevaisuudessa vielä tavalla tai toisella.

Kerromme tässä blogissa siitä, miksi tuotantokoneiden romuttaminen kannattaisi hoitaa pikimmiten. Ja miksi erityisesti taloudellisesti haastavina aikoina, kuten tänä vuonna.

1. Vanhoista tuotantokoneista maksetaan rahaa

Tuotantokoneromulla on rahallinen arvo

Saatte tuotantokoneromusta rahaa. Tuotantokoneista maksetaan niiden sisältämien metallilaatujen ja metallilaatujen painojen mukaan. Myyntihetkellä tuotantokoneromun paino kerrotaan tuotantokoneromun ajankohtaisella tonnihinnalla.

Tuotantokoneromu sitoo rahaa kahdella tavalla

Ensinnäkin, kun yritys investoi tuotantokoneeseen, siihen sitoutuu merkittävä osa yrityksen pääomasta. Tämä pääoma on sidottuna koneeseen sen elinkaaren ajan.

Tuotantokone voi aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia kuitenkin myös sen jälkeen kun se poistetaan käytöstä, mutta sitä ei hävitetä tai kierrätetä. Nämä kustannukset voivat olla seurausta tarpeettomista varastointikuluista, mahdollisista ylläpito- ja huoltokuluista tai arvon alenemisesta. Käytöstä poistettu kone voi myös viedä tilaa, joka voitaisiin hyödyntää tuotannollisesti tai muuten kannattavammalla tavalla.

Jos teillä on varastossa vanhoja työkoneita tai -laitteita, voitte lähestyä asiaa näin. Jos mietitte koneille vielä jatkokäyttöä, miettikää miksi koneet on uusittu, jos ne ovat vielä käyttökelpoisia? Voitte myös laskea, kuinka paljon

  • työntekijöillänne kuluu työaikaa niiden siirtämiseen ja väistämiseen
  • maksatte varastointitilasta ottaen huomioon myös mahdolliset lämmityskustannukset
  • varastointitila voisi tuottaa teille taloudellisesti, jos hyödyntäisitte sen kokonaan

Tuotantokoneromun myymistä kannattaa miettiä taloudellisesti siis useasta näkökulmasta. Romut myymällä vapautatte jätteeseen sitoutunutta pääomaa uusiin investointeihin tai olemassa olevien kulujen kattamiseen. Lisäksi vältätte lisäkustannuksien syntymisen. Toisaalta tilaa vapauttamalla avaatte myös lisää tuotannollisia mahdollisuuksia.

Tuotantokoneiden romuttaminen on ajankohtaista vuonna 2023

Tällä hetkellä useissa yrityksissä lasketaan euroja. Pohditaan mistä niitä saataisiin lisää, ja miten niiden kulumista voisi hidastaa.

Yrityksissä pystytään kasvattamaan tilille tulevien eurojen määrää pistämällä vanhat tuotantokoneet ja metalliromut myyntiin, koska romusta maksetaan rahaa. Toisaalta romut myymällä pystyy välttämään myös romujen säilömiseen liittyviä lisäkustannuksia, sekä hyödyntämään tuotantotiloja taloudellisesti tuottavaan toimintaan.

2. Vanhat tuotantokoneet ovat turvallisuusriski

Käytöstä poistuneet koneet ja laitteet voivat olla todellinen turvallisuusriski ihmisille. Tuotantokoneet sisältävät erilaisia ihmisille ja ympäristölle vaarallisia aineita niiden käyttötarkoituksesta ja valmistusajankohdasta riippuen. Jos vanha kone on viallinen, nämä vaaralliset aineet voivat vaikuttaa työntekijöiden terveyteen haitallisesti.

Turvallisuusriskit vanhojen tuotantokoneiden säilyttämisessä

Vanhojen tuotantokoneiden säilyttämisessä ja niiden tuotantokäyttöön palauttamisessa on turvallisuusriskejä. Tuotantokoneiden- ja laitteiden sisältämät vaaralliset aineet, kuten raskasmetallit, liekinestoaineet, PCB:t, öljyt ja muut kemikaalit on suunniteltu pysymään niiden sisällä. Tämä ei kuitenkaan toteudu niissä tapauksissa, kun koneet ja laitteet ovat vioittuneita.

Vuodot

Vanhat koneet voivat alkaa vuotaa öljyjä, kemikaaleja tai muita nesteitä, mikä voi aiheuttaa palovaaran tai kemiallisen altistumisen riskin. Koneet voivat vuotaa myös pölyä ja hiukkasia, jotka kulkeutuvat ihmisen hengitysteihin ilman kautta. Vuodot ovat terveydelle haitallisia, kun kyseessä olevien aineiden ei ole tarkoitus päästä kosketuksiin ihon tai hengitysteiden kanssa.

Osien hajoaminen

Vanhoista koneista on saattanut rikkoutua osia ajan kuluessa. Rikkoutuneet osat aiheuttavat vakavia vaaratilanteita, kun ne estävät turvatoimintoja. Esimerkiksi koneiden turvarajat voivat jumiutua, joka voi johtaa puristumiseen, leikkaantumiseen tai putoamiseen.

Sähköiskut

Vanhat koneet voivat aiheuttaa sähköiskun vaaran, jos niiden sähköjärjestelmät ovat heikentyneet tai vaurioituneet.

Palovaara

Monet teollisuuskoneet toimivat voiteluöljyjen, hydrauliikanesteen tai muiden palavien aineiden kanssa. Ajan mittaan nämä aineet voivat vuotaa, kertyä ja muodostaa vaarallisia höyryjä. Lisäksi koneiden eristysmateriaalit tai muut komponentit saattavat kuluessaan tulla palaviksi. Yhdistettynä kipinään, sähköiseen virheeseen tai muihin lämmönlähteisiin nämä palavat materiaalit voivat aiheuttaa tulipalon.

3. Tuotantotilat voi hyödyntää tehokkaammin

Tuotantokoneromun kertyminen tuotantotiloihin ei ole pelkästään epäkäytännöllistä, vaan se vie arvokasta tilaa, joka voisi olla hyödynnettävissä tehokkaammin. Jokainen neliömetri varastoituja vanhoja koneita on tilaa, joka voisi palvella tuotannollista toimintaa, varastointia tai muuta liiketoiminnan kannalta tärkeää käyttöä.

4. Ette romuta ympäristöä

Kierrättämällä vanhat työkoneet ja -laitteet varmistutte siitä, ettette pistä ympäristöä romuksi. Tuotantokoneet sisältävät materiaaleja ja kemikaaleja, jotka voivat olla haitallisia ympäristölle sinne päätyessään. Pihalla makaava möhkö saattaa ajan kuluessa päästää ympäristölle vaarallisia aineita kymmeniä litroja maaperään, vesistöihin tai ilmaan.

Oikeaoppisesti romutettuna ja kierrätettynä koneiden materiaalit saadaan talteen ja käytettyä uudelleen, mikä vähentää uusien raaka-aineiden louhimisen tarvetta ja siihen liittyvää ympäristökuormitusta. Lisäksi kierrätysprosessi voi usein olla energiatehokkaampi kuin uusien materiaalien valmistusprosessi.

Romuttamalla vanhat tuotantokoneet voitte osallistua aktiivisesti kestävän kehityksen periaatteiden noudattamiseen ja vähentää toimintanne ympäristöjalanjälkeä. Ja tästähän pitää myös teidän asiakkaat ja yhteistyökumppanit.

Yhteenvedettynä

Romuttamalla vanhat tuotantokoneet pian niiden käytöstä poistamisen jälkeen

  • siirrätte rahoja tilille, uusiin investointeihin ja olemassa olevien kulujen kattamiseen
  • huolehditte työntekijöidenne turvallisuudesta
  • optimoitte tuotannollisen tilan käytön
  • ette romuta ympäristöä

Nämä kohdat toteutuvat, kun valitsette romutuskumppaninne huolella. Reilu ja ammattitaitoinen romutuskumppani maksaa läpinäkyvästi, tietää mitä tehdä ja hoitaa koko kierrätysprosessin teidän puolesta.

 

Lue blogisarjan seuraavat osat:

Vanhojen tuotantokoneiden romuttaminen. Osa 2: Saako siitä raha vai joutuuko maksumieheksi itse?

Vanhojen tuotantokoneiden romuttaminen. Osa 3: Näin valitset oikean romuttajan

 

 

METALLIHINNASTO

Katso paljon siitä romusta maksetaan

Metallihinnasto
ROMUBLOGI

Eikö ollutkin aika kuiva, mutta tärkeä aihe??

Tämänkaltaisten aiheiden ymmärtäminen edistää kuitenkin kummasti metallinkierrätyspäätösten tekemistä.

Romublogissa kirjoitamme metalliromusta, rahasta, metallinkierrättämisestä, työturvallisuudesta ja kaikesta muustakin kuivasta. Näin autamme sinua tekemään yrityksellesi hyödyllisiä metallinkierrätyspäätöksiä.

OTA YHTEYTTÄ

Mitä sanot jos soitetaan?

Olemme ISO-sertifioitu yritys

Liike-elämässä pelkkä lupaus ja kädenpuristus ei riitä vakuudeksi toiminnan täsmällisyydestä. Siksi Bureau Veritas on auditoinut toimintamme vuonna 2021 ja myöntänyt meille kansainväliset ISO-standardit, jotka varmistavat asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme, että otamme turvallisuus-, ympäristö- ja laatuasiat tosissamme.

Työterveydessä- ja turvallisuudessa ei jousteta

Romualalla turvallisuus ei synny itsestään.

ISO 45001- sertifikaatti takaa, että huolehdimme työntekijöidemme ja asiakkaidemme turvallisuudesta ennaltaehkäisevästi.

Ympäristöä ei romuteta

Romualalla ympäristöasioihin on mahdollisuus vaikuttaa.

ISO 14001-sertifikaatti takaa, että olemme laatineet toiminnallemme ympäristötavotteet ja suunnitelleet toimintamme niihin päästäksemme.

 

Laadusta ei tingitä

Olemme kiinnostuneita asiakkaidemme tyytyväisyydestä.

ISO 9001-standardi takaa että palvelumme on laadukasta ja että kehitämme sitä asiakaspalautteeseen perustuen.