• Romublogi

Rahat & Romut. Osa 2: Mitä romuvaluutta on?

Romun hinta on aihe, joka vaikuttaa kiinnostavan montaa. Syystäkin, koska puhutaanhan isojen romuerien kohdalla jo merkittävistä summista. Olemme kuitenkin huomanneet, että romusta ja siitä saatavasta rahasta liikkuu myös virheellistä tietoa ja aiheen ympärille on rakentunut ihan spekulaatiotakin. Rahat & Romut- blogisarjassa nostetaan kissa pöydälle ja puhutaan romusta saatavasta rahasta.

Romut & Rahat-sarjan toisessa osassa keskitytään yritysten näkymättömään resurssiin, jota me kutsumme ”romuvaluutaksi”. Tässä blogissa käymme läpi mitä romuvaluutta on ja miten sitä voi hyödyntää.

Romuvaluutta on RAHAA

Metalliromu on arvokas materiaali, jota ostetaan ja myydään markkinoilla. Metallinkierrätysyritykset ovat metallinkierrätysketjun keskeisiä toimijoita, jotka ostavat metalliromua yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä, jalostavat ja myyvät sitä eteenpäin metallien jalostusteollisuuteen. Metallinkierrätysyritykset toimivat ikään kuin lenkkinä pienten myyjien ja suurten ostajien välillä.

Kun yritys tai kuluttaja myy metalliromua metallinkierrätysyritykselle, metallinkierrätysyritys maksaa metalliromusta rahaa myyjälle. Kutsumme tätä metalliromuun sitoutunutta rahaa romuvaluutaksi, koska romusta saatavaa rahaa voidaan käyttää kierrätysprosessin aikana vaihdon välineenä eri tavoin. Romuvaluutalla voidaan kattaa metallinkierrätyskustannuksia tai se voidaan maksaa rahana tilille.

Lue myös: Rahat & Romut. Osa 1: Romun hinta -3 asiaa, jotka on hyvä tietää

Romuvaluutan arvoon vaikuttaa monta asiaa

Metallit ovat pörssissä noteerattuja arvopapereita, joiden hinnat heijastelevat globaaleja taloudellisia tekijöitä, kuten kysyntää ja tarjontaa. Metallien maailmanmarkkinahinnat määrittävät suoraan ne hinnat, joilla metallien jalostusteollisuuden toimijat ostavat metalliromua metallinkierrätysyrityksiltä. Tämä puolestaan vaikuttaa siihen, millä hinnalla metallinkierrätysyritykset ostavat romua yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä.

Metallien muuttuvat maailmanmarkkinahinnat näkyvätkin sinulle romun myyjänä metallinkierrätysyritysten muuttuvina ostohintoina. Tämän prosessin tunteminen valottaa syitä metalliromun hintojen jatkuvalle vaihtelulle.

Metalliromut hinnoitellaan niiden laadun ja seosainepitoisuuden perusteella. Jokaisella metallityypillä, kuten raudalla, kuparilla, pellillä ja ruostumattomalla teräksellä, on oma hintansa. Hinta vaihtelee myös saman metallin eri laatuluokkien välillä. Esimerkiksi vähäseosteisesta ja puhtaasta kuparista maksetaan enemmän kuin seostetummasta kuparista, joka sisältää enemmän muita metalleja.

Joissain tapauksissa hintaan vaikuttaa myös metallien määrä. Esimerkiksi me maksamme suurista romumääristä ajankohtaista hinnastoamme korkeampaa hintaa, jos meille toimitettu määrä on niin suuri, että pystymme myymään sen nopeasti eteenpäin metallien jalostavaan teollisuuteen.

Romuvaluuttaa voi hyödyntää eri tavoilla

Metallijätettä tuottava yritys voi hyödyntää romusta saatava rahaa, romuvaluuttaa, taloudellisena resurssina, oli kyse sitten tuotannossa säännöllisesti syntyvästä metallijätteestä, purkuun menevästä rakennuksesta tai varaston perällä lepäävästä eläköityneestä koneesta tai laitteesta.

Metallijätettä omistava yritys voi valita, mikä on yrityksen ajankohtaisiin tarpeisiin, tavoitteisiin ja nykyhetkeen sopiva tapa realisoida metallijätteen arvo. Romuvaluutan realisointi on jokaisessa yrityksessä tapauskohtaista ja monissa yrityksissä sitä katsotaan taloudellisen kannattavuuden näkökulmasta. Tarvitsetteko esimerkiksi apua metallinkierrätyksen järjestämiseen, kuten metallijätteen keräämiseen, koneen purkuun tai romujen kuljettamiseen? Häämöttääkö tulevaisuudessa muita kulueriä, joita voisi kattaa romuvaluutalla? Romuvaluutalla saattaa nimittäin hyvinkin kustantaa tarkasti suunnitellun ja tehokkaasti toteutetun metallinkierrätysprojektin tai esimerkiksi tulevaisuuden investoinnin.

Purkukustannusten maksaminen

Kun tuotantokoneen tai -laitteen purkaminen tai rakennuksen nykyaikaistaminen tai purkaminen tulee ajankohtaiseksi, herää kysymys siitä, miten purkutyöt rahoitetaan. Purkuprojektien kustannuksia voi maksaa romuvaluutalla, joka irtoaa purkutyössä syntyvästä metallijätteestä.

Otetaan esimerkki:

Kone menee purkuun, jonka purkutyö maksaa koneen omistajalle huokean summan. Purkutyössä syntyy kuitenkin samanaikaisesti metallijätettä, jolla on taloudellista arvoa ja jonka koneen omistaja voi myydä.

Koneen purku maksaa 20 000,00 €

Koneesta irtoaa 24 000,00 €:n  arvoista metalliromua eli koneen omistajalla on 24 000,00 € romuvaluuttaa, jonka hän voi käyttää haluamallansa tavalla.

Koska koneen omistajalta ei löydy 20:tä tonttua taskun pohjalta, hän rahoittaa koneen purun (20 000,00 €) romuvaluutalla. Romuvaluuttaa jää purkutyön maksamisen jälkeen jäljelle 4000,00€, joka maksetaan yrityksen pankkitilille.

Esimerkiksi logistiikkayrityksenä toimiva asiakkaamme BB Logistics Oy rahoitti satamanosturin purun romuvaluutalla, eli purku maksoi yritykselle 0 euroa. Romuvaluuttaa jäi purkutöiden rahoittamisen jälkeen vielä yrityksen tilille maksettavaksi.

Lue: Kotimainen logistiikkayritys hyödynsi romuvaluuttaa, kun vanha satamanosturi piti purkaa modernimman kaluston tieltä

Uusien investointien rahoittaminen

Onko teillä mielessä investointikohteita, mutta mietitte mistä eurot saisi kerättyä kasaan? Romuvaluutta voisi olla osana ratkaisua, sillä romusta saatavalla rahalla voisitte kasvattaa investoinnin vaatimaa pesämunaa.

Romuvaluutan kerryttäminen alkaa tilanteenne kartoittamisesta. Onko toimitiloissanne tai piha-alueillanne metallijätettä, joka joutaa kierrätykseen? Tai vanhoja koneita tai laitteita, joita ei enää käytetä, ja jotka joutavat romuksi? Tuotantotilojen siivoaminen on taloudellisesti kannattavaa myös järkevän tilankäytön näkökulmasta. Ylimääräisen, kierrätykseen joutavan tavaran säilömiseen käytetty tila on neliömetrejä, jotka voisi käyttää liikevaihtoa luovaan ydinliiketoimintaan.

Kassavirran kasvattaminen

Jos romuvaluuttaa ei ole tarpeen käyttää kierrätyskustannusten kattamiseen, tai kierrätyskustannukset maksavat romun arvoon nähden suhteellisesti vähän, romuvaluutta voidaan maksaa euroina tilille.

Esimerkiksi purkualan asiakkaamme Tapani Saari Oy kasvattaa liiketoimintansa kannattavuutta myymällä purkutyömailla syntyvät metalliromut meille. Tapani Saari tehostaa henkilötyötuntien käyttöä hyödyntämällä logistiikka- ja lajittelupalveluita ja käyttää romuvaluutasta siivun kierrätyskustannusten kattamiseen. Jäljelle jäävä osuus romuvaluutasta maksetaan yrityksen pankkitilille ja kasvattaa yrityksen kassavirtaa.

Lue: Vuosien ketterä yhteistyö on auttanut taloudellisesti kannattavien kierrätyspäätösten tekemisessä

 

Yhteenvedettynä

 

  • Romuvaluutta on metalliromuun sitoutunutta rahaa, joka voidaan maksaa tilille, tai jota voi käyttää vaihdon välineenä kierrätyskustannusten kattamisessa.
  • Romuvaluutan arvoon vaikuttaa kierrätettävän metallin laatu, seosteisuus, ajankohtainen hintataso ja kierrätettävien romujen määrä.
  • Romuvaluutalla voi maksaa metallinkierrätyskustannuksia, kuten purkutyötä, metallien lajittelua tai logistiikkapalvelua, rahoittaa uusia investointeja tai kasvattaa yrityksen kassavirtaa.

 

OTA YHTEYTTÄ

Mitä sanot jos soitetaan?

METALLIHINNASTO

Katso paljon ­ romusta maksetaan

Metallihinnasto
ROMUBLOGI

Eikö ollutkin aika kuivaa, mutta tärkeää asiaa?

Romublogissa puhumme mm. metalliromusta, rahasta, metallinkierrättämisestä, työturvallisuudesta ja kestävyysasioista. Haluamme auttaa sinua tekemään yrityksellesi hyödyllisiä metallinkierrätyspäätöksiä.

Olemme ISO-sertifioitu yritys

Liike-elämässä pelkkä lupaus ja kädenpuristus ei riitä vakuudeksi toiminnan täsmällisyydestä. Siksi Bureau Veritas on auditoinut toimintamme vuonna 2021 ja myöntänyt meille kansainväliset ISO-standardit, jotka varmistavat asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme, että otamme turvallisuus-, ympäristö- ja laatuasiat tosissamme.

Työterveydessä- ja turvallisuudessa ei jousteta

Romualalla turvallisuus ei synny itsestään.

ISO 45001- sertifikaatti takaa, että huolehdimme työntekijöidemme ja asiakkaidemme turvallisuudesta ennaltaehkäisevästi.

Ympäristöä ei romuteta

Romualalla ympäristöasioihin on mahdollisuus vaikuttaa.

ISO 14001-sertifikaatti takaa, että olemme laatineet toiminnallemme ympäristötavotteet ja suunnitelleet toimintamme niihin päästäksemme.

 

Laadusta ei tingitä

Olemme kiinnostuneita asiakkaidemme tyytyväisyydestä.

ISO 9001-standardi takaa että palvelumme on laadukasta ja että kehitämme sitä asiakaspalautteeseen perustuen.