• Romublogi

Rahat & Romut. Osa 1: Romun hinta – 3 asiaa, jotka on hyvä tietää

Romun hinta on aihe, joka vaikuttaa kiinnostavan montaa. Syystäkin, koska puhutaanhan isojen romuerien kohdalla jo merkittävistä summista. Olemme kuitenkin huomanneet, että romusta ja siitä saatavasta rahasta liikkuu myös virheellistä tietoa ja aiheen ympärille on rakentunut ihan spekulaatiotakin. Rahat & Romut- blogisarjassa nostetaan kissa pöydälle ja puhutaan romusta saatavasta rahasta.

Tässä blogissa käymme läpi 3 asiaa, jotka jokaisen romun myyjän olisi hyvä tietää romun hinnasta.

1. Romulla on rahallista arvoa

Metalliromu on arvokas materiaali, koska sitä voidaan sulattaa ja muokata uusiksi tuotteiksi. Metallinkierrätys onkin tärkeä osa globaalia taloutta, sillä se tarjoaa raaka-aineita teollisuudelle uudelleenkäyttöä varten ja säästää luonnonvaroja. Yhden romu on toisen aarre ja se pätee metallinkierrätyksessä täydellisesti; markkinoilla on useita toimijoita, jotka ostavat metalliromua ja maksavat siitä rahaa.

Romukauppaa tehdään metallinkierrätysketjussa useiden toimijoiden välillä. Metallinkierrätysyritykset ovat keskeisiä toimijoita tässä prosessissa, auttaen sekä yrityksiä että yksityishenkilöitä kierrättämään yritysten tuotannossa ja kotitalouksissa syntyvät metalliromut. Suuret teollisuusyritykset, kuten terästehtaat, ostavat suuria määriä metalliromua metallinkierrätysyrityksiltä, jota hyödynnetään uusien metallituotteiden valmistuksen raaka-aineena. Meidänkaltaisemme romukaupat ostavat metalliromua yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä, jalostavat ja myyvät sitä eteenpäin, tuoden kierrätysketjuun tehokkuutta ja arvoa toimimalla lenkkinä pienten myyjien ja suurten ostajien välillä.

2. Romun hinta muuttuu koko ajan

Metallit ovat pörssissä noteerattuja arvopapereita, joiden hinnat heijastavat globaaleja taloudellisia olosuhteita, kuten kysyntää ja tarjontaa. Metallien maailmanmarkkinahinnat vaikuttavat suoraan terästehtaiden ostohintoihin, jotka puolestaan määrittelevät romukauppiaiden myynti- ja ostohinnat.

Sinulle romun myyjänä nämä muutokset näkyvät romukauppojen muuttuvina ostohintoina. Tämän dynamiikan hahmoittaminen auttaa ymmärtämään, miksi romun hinta vaihtelee jatkuvasti.

3. Romun hintaan vaikuttaa monta asiaa

Lähtökohta romun hinnalle on tietenkin metallin laatu, eli mistä metallista puhutaan: raudasta, kuparista vai esimerkiksi alumiinista. Laadun määrittämisen jälkeen hintaan vaikuttaa metallin seosteisuus. Esimerkiksi puhtaan kuparin hinta on korkeampi, kuin seostetun eli niin kutsutun ”likaisen” tai ”B-kuparin” hinta.

Romun hinnan muodostumiseen vaikuttaa lisäksi monta asiaa monimutkaisessa globaalissa markkinaympäristössä. Ei ole olemassa yhtä ainoaa tekijää, joka määrittäisi romun arvon; sen sijaan romun hintaan vaikuttaa monta asiaa. Tässä käymme läpi niistä tärkeimmät.

 • Kysyntä ja tarjonta: Maailmanlaajuinen kysyntä ja tarjonta määrittelevät metallien markkinahinnat. Kun kysyntä kasvaa suhteessa tarjontaan, hinnat yleensä nousevat. Esimerkiksi, jos uudet teknologiset innovaatiot, kuten sähköautot, lisäävät kuparin kysyntää (jota käytetään sähkömoottoreissa ja akkujen valmistuksessa), mutta kuparin louhintakapasiteetti pysyy samana tai vähenee, kuparin hinta markkinoilla todennäköisesti nousee. Toisaalta, jos teräksen tuotanto kasvaa merkittävästi uusien louhintatekniikoiden ansiosta, mutta globaali kysyntä teräkselle ei kasva vastaavissa määrin, teräksen hinta saattaa laskea markkinoilla.
 • Talouden tila: Talouden nousukaudet lisäävät tuotannon tarpeita ja siten metallien kysyntää, mikä voi nostaa hintoja. Taantumassa kysyntä laskee, mikä voi painaa hintoja alaspäin.
 • Globaalit tapahtumat ja poliittiset tekijät: Geopoliittiset jännitteet, luonnonkatastrofit ja kauppapolitiikan muutokset voivat vaikuttaa metallien saatavuuteen ja hintoihin. Esimerkiksi Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut merkittäviä häiriöitä globaaleilla raaka-aine- ja energiamarkkinoilla, mikä on johtanut metallien hintojen nousuun.
 • Valuuttakurssien vaihtelu: Koska metallit noteerataan usein Yhdysvaltain dollareissa, valuuttakurssien heilahtelut voivat vaikuttaa metallien hintoihin globaaleilla markkinoilla. Esimerkiksi kun dollari vahvistuu muihin valuuttoihin nähden, metallien hinnat voivat laskea paikallisissa valuutoissa mitattuna, koska metallien ostaminen dollareissa muuttuu kalliimmaksi.
 • Teknologiset muutokset: Uudet käyttökohteet ja teknologiat voivat lisätä tiettyjen metallien kysyntää. Esimerkiksi litiumakkujen keskeisen komponentin litiumin kysyntä on kasvanut suuresti matkapuhelimien, tietokoneiden ja sähköautojen suosion räjähtäessä.
 • Inflaatio: Inflaatio saattaa saada sijoittajat kääntymään fyysisten hyödykkeiden, kuten kullan, hopean ja platinan, puoleen, koska niitä pidetään yleisesti arvonsäilyttäjinä. Kysynnän kasvaessa niiden hinta nousee.
 • Ympäristötekijät ja louhinta: Metallien saatavuus ja louhintakustannukset vaikuttavat niiden markkinahintaan.
 • Sijoittajien spekulaatio: Sijoittajien odotukset tulevista markkinamuutoksista voivat vaikuttaa hintoihin. Spekulatiiviset toimet voivat aiheuttaa huomattavia hintavaihteluita lyhyellä aikavälillä, jopa ilman merkittäviä muutoksia markkinoiden perustekijöissä.

Lisäksi romua pitää usein myös käsitellä, kuten liikuttaa, leikata, lajitella ja murskata. Romun käsittelystä ja kuljettamisesta syntyy kustannuksia, jotka sisältyvät usein romun hintaan. Näihin kuluihin voidaan vaikuttaa käsittelyn ja logistiikan tehostamisella.

Yhteenvedettynä

 • Metalliromu on arvokas materiaali, josta maksetaan rahaa markkinoilla.
 • Romukauppaa tehdään metallinkierrätysketjussa useiden eri toimijoiden välillä.
 • Metallit ovat pörssissä noteerattuja arvopapereita, joiden hinnat heijastavat globaaleja taloudellisia olosuhteita.
 • Metalliromun hinta muuttuu markkinoilla jatkuvasti. Hinnan muutokset näkyvät metalliromun myyjälle ostohintojen muutoksina.
 • Maailmanmarkkinoilla tapahtuvat muutokset ohjaavat metalliromun romun hinnan muodostumista.

 

OTA YHTEYTTÄ

Mitä sanot jos soitetaan?

METALLIHINNASTO

Katso paljon ­ romusta maksetaan

Metallihinnasto
ROMUBLOGI

Eikö ollutkin aika kuivaa, mutta tärkeää asiaa?

Romublogissa puhumme mm. metalliromusta, rahasta, metallinkierrättämisestä, työturvallisuudesta ja kestävyysasioista. Haluamme auttaa sinua tekemään yrityksellesi hyödyllisiä metallinkierrätyspäätöksiä.

Olemme ISO-sertifioitu yritys

Liike-elämässä pelkkä lupaus ja kädenpuristus ei riitä vakuudeksi toiminnan täsmällisyydestä. Siksi Bureau Veritas on auditoinut toimintamme vuonna 2021 ja myöntänyt meille kansainväliset ISO-standardit, jotka varmistavat asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme, että otamme turvallisuus-, ympäristö- ja laatuasiat tosissamme.

Työterveydessä- ja turvallisuudessa ei jousteta

Romualalla turvallisuus ei synny itsestään.

ISO 45001- sertifikaatti takaa, että huolehdimme työntekijöidemme ja asiakkaidemme turvallisuudesta ennaltaehkäisevästi.

Ympäristöä ei romuteta

Romualalla ympäristöasioihin on mahdollisuus vaikuttaa.

ISO 14001-sertifikaatti takaa, että olemme laatineet toiminnallemme ympäristötavotteet ja suunnitelleet toimintamme niihin päästäksemme.

 

Laadusta ei tingitä

Olemme kiinnostuneita asiakkaidemme tyytyväisyydestä.

ISO 9001-standardi takaa että palvelumme on laadukasta ja että kehitämme sitä asiakaspalautteeseen perustuen.