REFERENSSITARINA

BB Logistics Oy

Kotimainen logistiikkayritys hyödynsi romuvaluuttaa, kun vanha satamanosturi piti purkaa modernimman kaluston tieltä. Purkuprojekti maksoi yritykselle 0 euroa.

BB Logistics Oy

on tehokas satamalogistiikkakumppani, joka tarjoaa kaikki satamalogistiikan palvelut käsittelystä varastointiin. BB Logisticsin Oulun yksiköstä piti purkaa satamanosturi modernimman kaluston tieltä.

Laivojen lastaus- ja purkutyöt, satamavarastointi ja tuulimyllyoperointi
Toimii useassa satamassa ympäri Suomea: Kemissä, Oulussa, Pietarsaaressa, Kristiinankaupungissa, Kaskisissa, Raumalla, Hangossa, Loviisassa ja Haminassa
Liikevaihto 11,9 miljoonaa euroa vuonna 2022
Yritys on sitoutunut vahvan turvallisuuskulttuurin ylläpitämiseen. Tästä seisoo todisteena komea rivi kansainvälisiä sertifikaatteja.

Näin nosturin purkuprojekti eteni

01 Lisätiedon kerääminen

Selvitimme asiakkaalta tarkemmat tiedot purkukohteena olevasta satamanosturista, asiakkaan tavoitteista, sekä satamasta toimintaympäristönä.

02 Kirjallinen tarjous ja hyväksyntä

Asiakkaalle toimitettiin kirjallinen tarjous. Asiakas hyväksyi tarjouksen.

03 Riskikartoitus

Riskikartoituksessa huomioitiin työturvallisuus- ja ympäristöriskit, sekä purkutyöstä asiakkaan ja muiden satamaoperaattoreiden toiminnalle mahdollisesti aiheutuvat haitat.

04 Urakan palastelu ja aikataulutus

Purkuprojekti vaiheistettiin ja aikataulutettiin asiakkaan tavoitteisiin, sekä riskikartoitukseen perustuen.

05 Työn toteutus

Purkutyöt tehtiin sovitussa aikataulussa ja riskit hallittiin suunnitellusti.

06 Romuvaluutan realisointi

Satamanosturin purku maksoi asiakkaallemme 0 euroa, sillä purkuprojektista irronnut romuvaluutta kattoi purkukustannukset. Ylimenevällä romuvaluutalla kasvatettiin asiakkaan kassavirtaa.

Meidän yhteistyö lähti siitä, että puhuttiin puhelimessa ja tuli sellainen olo, että homma hoituu niin kuin sovittiin. Puhelun jälkeen sain tarjouksen nopeasti ja sitten minulle oli selkeä, että tarjous kannattaa lyödä lukkoon.

Antti Vihavainen Aluepäällikkö, Oulu BB Logistics Oy

Haastavat työolosuhteet ratkaistiin huolellisella suunnittelulla

Veden läheisyys

Nosturi sijaitsi satamalaiturilla veden läheisyydessä. Tämä aiheutti korkealla työskenteleviin työntekijöihin kohdistuvan turvallisuusriskin. Veden läheisyys toi myös ympäristöriskin, sillä purkuprojektissa piti varmistua siitä, ettei veteen päätynyt purkutyössä syntyvää metallijätettä. Veden läheisyys huomioitiin riskikartoituksessa ja riskit hallittiin suunnitellusti koko projektin ajan.

Korkealla työskentely

Nosturin purkaminen vaati työntekijöiltä korkealla työskentelyä, joka toi mukanaan turvallisuusriskin. Työskentelyn korkeus huomioitiin riskikartoituksessa ja turvallisuusriskit hallittiin suunnitellusti koko projektin ajan.

Romuta Oy hoitaa nosturin romutuksen

Sataman liikenne

Satamassa on jatkuvaa liikennettä, kun laivoja puretaan ja lastataan, ja tavaraa kuljetetaan. Purkutyöstä ei saanut aiheutua haittaa asiakkaallemme, tai muille satamassa operoiville. Sataman liikenne huomioitiin riskikartoituksessa, eikä purkutyömme häirinnyt satamassa tapahtuvaa työskentelyä.

Haluttiin nosturin purkajaksi toimija, joka hallitsee työntekijöihinsä, sekä satamassa työskenteleviin kohdistuvat turvallisuusriskit ja noudattaa kaikkia mahdollisia sääntöjä. Meille oli tärkeää, että purkutyössä otetaan meidän ja muiden satamassa operoivien toiminta huomioon. Purkutyöstä ei saanut aiheutua haittaa laivojen lastaamiselle tai purkamiselle, eikä sataman liikenteelle.

Antti Vihavainen Aluepäällikkö, Oulu BB Logistics Oy

RAHAT JA ROMUT

Romu on käypää valuuttaa

ja siihen sitoutuu paljon rahaa. Näin hyödynnätte sitä:

metalliromun nouto koko suomen alueelta

Purkukustannusten maksaminen

Kun tuotantokoneen tai -laitteen purkaminen tai rakennuksen nykyaikaistaminen tai purkaminen tulee ajankohtaiseksi, herää usein kysymys kustannuksista. Voitte kattaa purkuprojektin kustannuksia myymällä purkutyössä syntyvää metallijätettä, eli voitte käyttää romuvaluuttaa maksuvälineenä.

Kassavirran kasvattaminen

Romuvaluutta eli metalliromuun sitoutunut raha muuttuu kassavirraksi tuossa tuokiossa, kun ostamme metalliromunne ja maksamme niistä euroja pankkitilillenne.

Uusien investointien rahoittaminen

Romuvaluutalla eli metalliromuun sitoutuneella rahalla voi rahoittaa uusia investointeja. Romuvaluutan kerryttäminen alkaa tilanteenne kartoittamisesta. Löytyykö toimitiloistanne metallijätettä, joka joutaa kierrätykseen? Tai vanhoja koneita tai laitteita, joita ei enää käytetä, ja jotka joutavat romuksi? Kierrättämällä yrityksenne romut voitte rahoittaa tulevaisuuden investointeja olemassaolevilla jätteillä ja saada toimitilat samalla siistiksi.

Romutan kanssa homma meni niin kuin pitikin. Toimimme satamaoperaattorina Oulun satamassa ja silloin kun satamassa tehdään projekteja, ne täytyy tehdä satamalaitoksen turvaohjeiden mukaan. Romuta hoiti yhteistyön satamalaitoksen kanssa mallikkaasti, eikä meidän tarvinnut olla siinä välikätenä. He tekivät työn sutjakkaasti sovitussa aikataulussa ja jättivät alueen siistiin kuntoon. Ilman muuta suosittelisin heitä vastaavanlaisin projekteihin.

Antti Vihavainen Aluepäällikkö, Oulu BB Logistics Oy

Tutustu BB Logisticsiin

Käy tutustumassa BB Logistcisin toimintaan tarkemmin heidän verkkosivuillaan.

Katso palvelumme yrityksille

Puramme, viemme, kierrätämme ja maksamme. Hoidamme koko palvelun, aivan kuten sovitaan.

Palvelumme yrityksille
OTA YHTEYTTÄ

Mitä sanot jos soitetaan?