Ajankohtaista Tiedotteet

Turvetuotantokoneiden romutustuki

Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut kansallisen tukimallin turvetuotannon nopeasta vähentämisestä kärsiville yrityksille. Valtioneuvoston asetus turvetuotantokoneiden romutustuesta vuosina 2022-2024 on hyväksytty valtioneuvoston käsittelyssä 27.1.2022 ja tullut voimaan sen jälkeen. Tukea on haettava 10/2024 mennessä.

Kuka voi saada romutustukea ja millaisille koneille se myönnetään

Romutustukea voi saada sellainen yritys, joka on ollut yritys- ja yhteisötietorekisterissä ennen asetuksen voimaantuloa, sekä kuuluu siihen tukea myönnettäessä. Turvetuottajat voivat hakea romutustukea toimintakuntoisten turvetuotantokoneiden romuttamiseen, joita ei voida hyödyntää muissa käyttötarkoituksissa. Tukea myönnetään siis esimerkiksi romutetuille mekaanisille keruuvanuille, imuvaunuille, jyrsimille, kääntäjille, karheajajille, hihnakuormaimille, ojajyrsimille, tasausruuveille, kunnostusjyrsimille, suontasauslanoille, palaturpeen nostokoneille, turpeen kuljetusvaunuille, palokärryille ja turvesoilla käytettäville pumppaamoille, mutta ei traktoreille, joita voidaan hyödyntää muissa käyttötarkoituksissa.

Kone tai laite on voitu ostaa alun perin uutena tai käytettynä. Konekohtaisina edellytyksinä romutustuen saamiselle on, että kone on hankittu viimeistään 31.12.2020, se on tuen hakuhetkellä toimintakuntoinen ja siitä romutetaan kaikki osat renkaita myöten. Muita edellytyksiä ovat, että tukea hakeva yritys esittää romutustodistuksen, ja että valtion talousarviossa tuen maksamista varten varattua määrärahaa on käytettävissä.

Romutustuen suuruus

Romutustuki riippuu romutettavasta koneesta tai laitteesta, sekä sen iästä. Korvattava määrä on prosentuaalinen osuus turvekoneen uushankintahinnasta. Jos laitteen ikää ei pystytä todistamaan, korvaus suoritetaan 4. tukitason mukaisesti. Myös itse valmistetut koneet korvataan 4. tukitason mukaisesti. Luopumis- ja romutustukea myönnetään yhtä yritystä kohden maksimissaan 200 000 euroa kolmen vuoden aikana.

  1. tukitasolla konekohtainen tuki on suurin, noin 60 % koneen nykyisestä uushankintahinnasta, jos kone on alle viisi vuotta vanha tuen hakemisen aikaan.
  2. tukitasolla korvataan vähintään 5 vuotta, mutta alle 10 vuotta vanhat koneet, ja korvauksen suuruus on noin 50 % koneen uushankintahinnasta.
  3. tukitasolla korvataan vähintään 10, mutta alle 15 vuotta vanhat koneet, ja korvauksen suuruus on noin 40 % koneen uushankintahinnasta.
  4. tukitasolla korvataan yli 15 vuotta vanhat koneet, ja korvauksen suuruus on noin 30 % koneen uushankintahinnasta.
Turvetuotantokone
Tukitaso 1
(0-5v.)
Tukitaso 2
 (5-10 v.)
Tukitaso 3
(10-15v.)
Tukitaso 4
 (yli 15v.)
         
Mekaaninen keruuvaunu 84 000 € 70 000 € 56 000 € 42 000 €
Imuvaunu 30 000 € 25 000 € 20 000 € 15 000 €
Jyrsin 18 000 € 15 000 € 12 000 € 9 000 €
Kääntäjä 12 000 € 10 000 € 8 000 € 6 000 €
Karheaja 9 000 € 7 500 € 6 000 € 4 500 €
Hihnakuormain 54 000 € 45 000 € 36 000 € 27 000 €
Ojajyrsin 19 200 € 16 000 € 12 800 € 9 600 €
Tasausruuvi 24 000 € 20 000 € 16 000 € 12 000 €
Kunnostusjyrsin 21 000 € 17 500 € 14 000 € 10 500 €
Suontasauslana 12 000 € 10 000 € 8 000 € 6 000 €
Palaturpeen nostokone 18 000 € 15 000 € 12 000 € 9 000 €
Turpeen kuljetusvaunu 7 500 € 6 250 € 5 000 € 3 750 €
Palokärry 12 000 € 10 000 € 8 000 € 6 000 €
Pumppaamo 15 000 € 12 500 € 10 000 € 7 500 €

Lähde: Työ – ja elinkeinoministeriö

 

Näin haet romutustukea

Tukea voi hakea turvetuotantokoneiden romuttamisen jälkeen. Aloita siis valitsemalla luotettava viranomaisen hyväksymä romutuskumppani, kuten Romuta. Romuta tarjoaa kattavan palvelukokonaisuuden: liikkuva polttoleikkausyksikkömme paloittelee tuotantokoneet ja kuljettaa ne Liminkaan romuliikkeeseemme. Kun koneet ovat romutettu, laadimme viranomaisen vaatiman romutustodistuksen.

Avustusta haetaan aluehallinnon Suomi.fi-asiointipalvelussa hakulomakkeen avulla ja päätöksen avustuksesta tekee Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Kirjauduttuasi aluehallinnon asiointipalveluun, valitse haettavaksi tukimuodoksi “turvetuotantokoneiden romutustuki vuosina 2022-2024″.

Hakulomakkeen täyttämistä varten tulee varata seuraavat tiedot:

-yrityksen tiedot: nimi, yhteystiedot, kotipaikka, yrityksen toimiala, sekä yritys- ja yhteisötunnus

-romutetun koneen/laitteen tyyppi ja muut tarpeelliset yksilöintitiedot

-selvitys koneen hankintavuodesta ja toimintakunnosta

-selvitys muista hakijalle myönnetyistä vähämerkityksellisistä tuista kuluvalta ja kahdelta edeltävältä verovuodelta

Huomaa, että hakemuslomakkeeseen tulee liittää mukaan romutustodistus, jonka saat romutuksen hoitavalta yritykseltä.  Turvetuotantokoneet tulee siis romuttaa ennen hakemuslomakkeen täyttöä. ELY-keskus käsittelee hakemukset saapumisjärjestyksessä, ja kun hakemus on käsitelty, siitä tulee viesti asiointipalveluun. Avustus maksetaan myöntöpäivän jälkeen parin päivän kuluessa yrityksen tilille.

 

 

Valitse Romuta kumppaniksi turvetuotantokoneiden romutusprosessiin

Tiesitkö, että turvetuotantokoneen romuttavalla yrityksellä on oltava ympäristölupa? Romutalla on ympäristölupa, sekä Bureau Veritaksen vuonna 2021 myöntämät ympäristö-, työturvallisuus- ja laadunhallinta standardit, jotka takaavat asiakkaillemme, että romutusprosessi hoidetaan vastuullisesti ympäristö ja ihmiset huomioon ottaen.

Romutusalan yrityksen valitseminen on romutustuen hakuprosessin tärkein vaihe, sillä viranomaisten vaatimusten mukaisesti suoritettu romutusprosessi on ehto tuen saamiselle.  Romuttajan valinta määrittää myös sen, kuinka huoleton prosessista tulee tukea hakevalle yritykselle. Me tarjoamme kattavan palvelukokonaisuuden: polttoleikkaamme tilavuudeltaan isotkin koneet talvella kuljetuskuntoon ilman paloriskiä, sekä viemme romut mennessämme. Palvelumme säästää yrityksiltä logistisia kustannuksia. Dokumentoimme romutettavat koneet viranomaisen vaatimalla tavalla ja annamme teille valmiit dokumentit romutustukihakemuksen täyttämistä varten.

Romuta on turvetuottajalle huoleton ja resursseja säästävä kumppani. Me Romutalla tiedämme yksityiskohdat turvetuotantokoneiden romutustukihaun eri vaiheista, ja pystymme tukemaan asiakkaitamme prosessin alusta loppuun. Valitse meidät kumppaniksi, ja säästä aikaa ja päänvaivaa prosessin aikana.

 

Olemme purkaneet tuenhakuprosessin neljään vaiheeseen, joista ensimmäinen on tärkein. Lue kuinka haet romutustukea.

 

Lisää tietoa löydät työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta osoitteesta tem.fi, sekä ELY-keskuksen verkkosivuilta osoitteesta ely-keskus.fi.

 

Lähteet:

Turvetuotantokoneiden romutuspalkkio ja luopumistuki turvealan yrityksille – ely – ELY-keskus

Valtioneuvoston asetus turvetuotantokoneiden romutustuesta vuosina 2022-2024 – Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu (tem.fi)