Ajankohtaista Tiedotteet Ympäristölupa

KHO kumosi Vaasan hallinto-oikeuden tekemän päätöksen. Tämä on valtakunnallisestikin merkittävä ennakkopäätös

Mediatiedote 6.5.2021, julkaisuvapaa

Tausta

Liminkaan perustettu kiertotalouspuisto Haarasillan Ekoparkki Oy ja siellä toimivat yritykset Romuta Oy ja Kempeleen Siirtokuljetus Oy ovat olleet vuosia suuressa epätietoisuudessa ympäristölupien suhteen. Ympäristölupa-asiat ovat olleet eri oikeusasteiden käsiteltävänä jo 2017 lopusta asti ja nyt niille on vihdoin saatu päätös. Prosessin pituus on vaikeuttanut suuresti yritysten toimintaa ja kehittämistä, sekä alueen rakentamista.

Ongelma

Vaasan hallinto-oikeus otti kannan, jonka mukaan kierotalouspuistojen tai vastaavien ympäristölupia olisi pitänyt tarkastella yhtenä kokonaisuutena. Tämä tulkinta olisi johtanut siihen, että alueelle olisi pitänyt hakea yksi ympäristölupa, jonka turvin eri yritykset olisivat toimineet. Tällaisessa tapauksessa yritykset olisivat joutuneet epätasa-arvoiseen tilanteeseen ja pahimmassa tapauksessa myös vastuuseen toisen yrityksen tekemistä virheistä ja vastuista.

Jyrki Mutanen Romuta
Romutan Jyrki Mutanen voi jo vähän naurahtaa. 3,5 vuoden pituinen ympäristölupaprosessi on saatu vihdoinkin päätökseen.

Päätös

Korkein hallinto-oikeus antoi selvän päätöksen ja selkeytti lupamenettelyä yhteenlaskettavien lupien osalta. Myös kuntien ja valtion myöntämien lupien rajanvetoa selkeytettiin oleellisesti.

Romuta Oy on ollut lupaprosessin keskeisenä toimijana ja nyt saatu päätös helpottaa toimintaa suuresti.

”Pääsemme nyt hyödyntämään tehdyt investoinnit täysimääräisesti ja pääpiirteissään haetun luvan mukaisilla ehdoilla. Jopa päätöksessä mainitun näkemäesteen rakentaminen voi nyt jatkua. Myöskään uudelleen tehtävä melumallinnus ei huoleta. Olemme teettäneet aikaisemmin ulkopuolisella konsultilla melumallinnuksen. Tämän pohjalta voimme olla varmoja, että melun kanssa ei tule ongelmia.” Toteaa Romutan toimitusjohtaja Jyrki Mutanen.

Päätöksen vaikutukset

Suomessa on paljon jo olemassa olevia ja tulevia kierrätyspuistohankkeita. Näiden hankkeiden eteneminen on ollut pysähdyksissä ainakin Oulun alueella epäselvän lupamenettelyn vuoksi.

”Esimerkiksi Haarasillan Ekoparkki on joutunut keskeyttämään rakennustyöt kokonaan vuosien lupaprosessin ajaksi. Alue olisi rakennettu suunnitelmien mukaiseksi meluvalleineen ja näkösuojaksi suunniteltujen viheralueineen, jos lupaprosessi ei olisi venynyt vuosien mittaiseksi valituskierteeksi” toteaa Haarasillan Ekoparkin yhteiskunta-asioista vastaava Heikki Laurikkala.

”Myös alueella toimiva Romuta Oy on joutunut rajoittamaan toimintaa huomattavasti. Onneksi nyt on saatu lupaprosessille päätös. Nyt voimme polkaista suunnittelemamme kierrätyshankkeet käyntiin sataprosenttisesti. On varmaa, että tulemme olemaan merkittävä metallijätteen kierrätysyritys, jonka positiiviset vaikutukset näkyvät Keski-Suomesta aina Lappiin saakka” ennustaa Romutan toimitusjohtaja Jyrki Mutanen.

”Myös Kempeleen Siirtokuljetuksen rakennushankkeet voivat alkaa alueella välittömästi. Jatkossa kuntalaisten palvelut paranevat ja alueelle voidaan ottaa myös risut ja rakennusjätteet” iloitsee Kempeleen Siirtokuljetuksen toimitusjohtaja Matti Räisänen.

Limingan kunnalle alueen kehittymisellä on merkittävät vaikutukset. Alueen työllistävä vaikutus on merkittävä. Pelkästään edellä mainittujen yritysten toiminnot tuovat Liminkaan lähes 30 henkilön työpaikat. Eikä kehitys jää tähän. Tontteja riittää kierrätysalan toimijoille ja valmiin kierrätyspuiston työllistämisvaikutukset kokonaisuudessaan ovat yli sadan henkilötyövuoden verran.

Muuta

Ajallisesti pitkäksi venyneet ympäristölupaprosessit ovat hyvin kalliita niin yhteiskunnalle kuin osallisena oleville yrityksille. Esimerkiksi metalliromua on kierrätetty sota-ajoista lähtien ja kierrätyksen prosessit sekä ympäristövaikutukset ovat hyvin tunnettuja. On käsittämätöntä, että yksinkertaisen ympäristöluvan käsittely voi mennä näinkin pahasti pieleen. Vaasan hallinto-oikeuden tekemä päätös oli lainvastainen, jonka oikaisu on vaatinut vuosia aikaa.

Lopputulemana KHO:n tekemä päätös on Oulun ympäristötoimen tekemän lupapäätöksen mukainen. Ympäristölupa oli haettu oikein ja sisältöön tulee vain pieniä muutoksia. Näistä on esimerkkinä meluvallin ja näkymäestevallin rakentaminen. Rakennustyöt aloitettiin jo ennen prosessin alkua, mutta jouduttiin keskeyttämään, koska ympäristölupaprosessin valituskierre alkoi. Nyt viimeinkin Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä annetaan rakennushankkeelle aikataulu.

Kaiken kaikkiaan kyseessä on järjetön yhteiskunnan varojen haaskaus. Jos ympäristölain tulkinta olisi johdonmukaista, säästyisi paljon resursseja merkittävimpien asioiden hoitamiseen.

Hankkeiden viivästymiset aiheuttavat huomattavia kustannuksia ja näistä vastaavat täysimääräisesti yritykset. Lisäksi maksettavaksi lankeavat kalliit oikeuskulut. Virkamiesten tekemät virheelliset päätökset jäävät kokonaan yritysten ja muiden osallisten kustannettaviksi, eikä viranomaisten tarvitse kantaa vastuuta mistään.

Myös kunta on joutunut kärsijän osaan. Kalliit kaavoitus- ja infrahankkeet ovat olleet vuosia hyödyntämättä ja työpaikat ovat jääneet syntymättä.

“Monen vuoden valitusprosessi ja epävarmuus on aiheuttanut Limingan kunnalle merkittäviä menetyksiä muun muassa menetettyjen työpaikkojen, yritysten ja yhteisöverotulojen osalta”, toteaa kunnanjohtaja Pekka Rajala.

Myös viranomaisten kohtuuttomat käsittelyajat herättävät ihmetystä. Jos yritykset toimisivat liiketoiminnassaan samalla tavalla, yhtään yritystä ei saataisi perustettua.

EU ja Suomen valtio ovat luoneet kunnianhimoiset kierrätystavoitteet. EU on asettanut, että vuoteen 2025 yhdyskuntajätteestä pitäisi kierrättää 55 %.  Suomi on kiristänyt omaa tavoitettaan ja samaan kierrätysprosenttiin pitäisi päästä jo 2023.

Miten tällaiset voivat olla realistisia tavoitteita, kun pelkästään lupaprosessit venyvät vuosien mittaisiksi farsseiksi? Ennen kuin yritykset voivat tehdä yhtään mitään, olisi luvan oltava valmis. Sen jälkeen päästäisiin vasta rakentamaan uusia tuotantolinjoja ja lopuksi käynnistämään liiketoimintaa.

Tällainen toimintamalli on omiaan rapauttamaan yritysten luottamusta viranomaisiin ja heikentää Suomen kilpailukykyä entisestään.

https://www.kho.fi/fi/index/paatokset/vuosikirjapaatokset/1620106767181.html

Lisätietoja asiasta antaa Romuta Oy Jyrki Mutanen 040 9208237