Ajankohtaista Tiedotteet Uncategorized

Romutan toiminta täyttää kansainväliset ISO standardit

Liike-elämässä pelkkä lupaus ja käden puristus ei riitä vakuudeksi toiminnan täsmällisyydestä. Yrityksien toiminnoille on määritetty kansainväliset standardit. Kun yritykselle on myönnetty sertifikaatit, niin yrityksen kanssa kauppaa tekevä osapuoli voi vakuuttua, että asiat hoidetaan niinkuin pitää.

Romuta Oy on tehnyt paljon töitä saavuttaakseen alan kireät standardit. Loppuvuodesta 2021 Bureau Veritas on auditoinnut toiminnan ja myöntänyt yritykselle Sertifikaatit ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001.

ISO 9001- standardi asettaa vaatimukset organisaation laadunhallintajärjestelmälle. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä kuinka yrityksen tulee seurata asiakasreklamaatioita ja antaa työkalut laatuasioiden kehittämiseen.

ISO 14001 on ympäristöstandardi, jonka avulla yrityksen on helpompi ottaa askeleita vihreämpään suuntaan. Yrityksen on standardin saavuttamiseksi esimerkiksi kirjattava ylös ympäristöluvan rajat sekä omat ympäristötavoitteet. Tehdyt toimenpiteet, jätemäärät ja ympäristöseurannan tulokset kirjataan ylös. Näiden perusteella on on luotu mittarit, jotka antavat yrityksen johdolle  selkeän näkemyksen kuinka hyvin yritys on kulkemassa kohti asetettuja tavoitteita.

ISO 45001 luo pohjan yrityksen ehkä tärkeimmälle asialle, työntekijoiden sekä asikkaiden turvallisuudelle. Romualalla turvallisuus ei synny itsestään. Joka päivä on havannoitava mitä ympärillä tapahtuu. Onko risteys liukas, kulkureitit vapaana, suojavarusteet kunnossa, koneet pelittää. Päivän tapahtumat kirjataan standardin mukaisesti ylös ja kehitetään prosesseja siten, että risteys olisi hiekotettu ennakkoon, koneet olisivat kunnossa joka päivä ja työntekijät osaisivat toimia turvallisesti.

”Romutan toiminnoissa mikään ei muutu sertifikaatin myötä kovinkaan oleellisesti. Romumiehen akatemiassa olemme opetelleet alusta asti toimimaan standardien mukaisesti. Nyt niille saatiin virallinen todistus, että asia on näin. On mahtava saada tehdystä työstä taulu konttorin seinälle.”

Jyrki Mutanen, Toimitusjohtaja